Rammesøknad, Strømmen

Rammesøknad Vedlegg: Plan 1. Etasje Plan 2. etasje Kjeller Situasjonen utomhus A72-101 A72 – 102 A30 – Snitt Byggesøknad fasade – A40-01 Byggesøknad fasade – A40-02 Kvittering for nabovarsel Gjenpart nabovarsel Søknad om dispensasjoner Eksisterende tegninger Fasade snitt terrengprofil Erklæring om ansvarsrett Erklæring om avstand – Nabosamtykke Uttale Hafslund 1 Uttale Havslund 2 Sentralt godkjent…