Rammesøknad Tingnesvegen 765

Rammesøknad Vedlegg: Boligspesifikasjoner Teknisk godkjenning Gjennomføringsplan Søknad om dispensasjon jf plan- og bygningslovens kap 19 Søknad om ansvarsrett – ANTICA EIENDOM AS Søknad om ansvarsrett – PLANSAK AS Søknad om ansvarsrett – ASBJØRN NORDSVEEN AS Søknad om ansvarsrett – Hedmark Bygg og Eiendom Kenneth Foxell Redgjørelse for unntak Tegning ny fasade – 1 Tegning ny…

Rammesøknad, Strømmen

Rammesøknad Vedlegg: Plan 1. Etasje Plan 2. etasje Kjeller Situasjonen utomhus A72-101 A72 – 102 A30 – Snitt Byggesøknad fasade – A40-01 Byggesøknad fasade – A40-02 Kvittering for nabovarsel Gjenpart nabovarsel Søknad om dispensasjoner Eksisterende tegninger Fasade snitt terrengprofil Erklæring om ansvarsrett Erklæring om avstand – Nabosamtykke Uttale Hafslund 1 Uttale Havslund 2 Sentralt godkjent…

Praba Jeganathan

Jeg er veldig fornøyd med jobben og kan lett anbefale dem videre! De løste en utfordrende jobb på stående fot og yta svært god service. Jeg kommer til å bruke dem igjen.» Tlf. nr. 932 21 785 Epost jpraba7@gmail.com

Shakil Ahmad

Magne Kjelstad / Plansak har meget faglig kompetanse og dyktige i sin håntering av kompliserte saker. Vi hadde et komplisert sak som Plansak tok hånd om og håndterte på et profsjonell måte. Med positivt utfall og ferdigattest. Holdt oss fortløpene orientert og meget lett å kommunisere / samarbeide med. Kan trygt anbefalle til andre. Kommer…