Praba Jeganathan

Jeg er veldig fornøyd med jobben og kan lett anbefale dem videre! De løste en utfordrende jobb på stående fot og yta svært god service. Jeg kommer til å bruke dem igjen.» Tlf. nr. 932 21 785 Epost jpraba7@gmail.com

Shakil Ahmad

Magne Kjelstad / Plansak har meget faglig kompetanse og dyktige i sin håntering av kompliserte saker. Vi hadde et komplisert sak som Plansak tok hånd om og håndterte på et profsjonell måte. Med positivt utfall og ferdigattest. Holdt oss fortløpene orientert og meget lett å kommunisere / samarbeide med. Kan trygt anbefalle til andre. Kommer…

Lars Iversen

Vi trengte et firma som kunne overta rollen som ansvarlig prosjekterende/utførende/søker for vårt nesten ferdige byggeprosjekt. Jobben gikk ut på å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for å ta over ansvaret fra tidligere entreprenør og søke kommunen om ferdigattest. Vi la ut en forespørsel på mittanbud.no og Magne Kjelstad hos PLANSAK tok kontakt. Hele prosessen inkludert tilbud, befaring og…

Nicolay Nilsen

Magne Kjelstad ved Plansak AS opptrådte som «ansvarlig søker» og gjennomførte prosessen med bruksendring av vår leilighet fra «næring» til «bolig». Enheten ligger i Oslo kommune og var en ganske krevende sak å få igjennom. Vi hadde et meget godt samarbeid og Magne ble aldri rådløs. Stikkord for saken: Liten bygård fra 1890-årene Næringseksjon ønskes…

Olav Træland

Bor i en 10 år gammel bolig i Oslo. Den har kun midlertidig brukstillatelse. I forbindelse med snarlig salg av boligen, ser jeg at det ikke er tilrådelig å gå på markedet uten ferdigattest. Utbygger har gått konkurs og ikke mer å hente der. La inn en annonse på finn.no med forespørsel om hjelp om å skaffe ferdigattest hos kommunen. PLANSAK responderte. Fremskaffing av dokumentasjon og nødvendige befaringer gikk effektivt. Jeg fikk ferdigattesten fra kommunen i dag, kun etter to og en halv uke hos Plan og Bygningsetaten. Da har iallfall søknaden vært på stell. I plansaker med kommunen er det vanskelig å manøvrere på egen hånd. Godt fornøyd med PLANSAK.

Tlf. nr. 907 33 605
Epost olav.traeland@hydro.com

Memoona Hussain

Vi tok kontakt med Plansak AS gjennom mitt anbud. Etter å ha snakket med kontaktpersonen for firmaet fikk vi et positivt inntrykk. Vi fikk et godt tilbud og valgte å satse på det. Det er vi veldig fornøyd med i dag. Byggesaken vår var veldig komplisert og vi hadde allerede fått avslag. Plansak AS gjorde en god…

Carl Fredrik Lamm-Kittelsen

Plansak utførte jobben profesjonelt og effektivt. Jeg var usikker på om en vegg som jeg ønsket å rive i leiligheten min var bærevegg og trengte bekreftelse både for egen del og i form av en attest til sameiet. Plansak fikk oversendt nødvendig dokumentasjon og kom tilbake før avtalt tid med en godt skrevet og utfyllende…