Vi takker for alle henvendelser om hjelp med plan og bygg.

 1. For Planinitiativ har vi en veiledende grunnpris på 39.900 kr eks mva. Dette inkluderer plananalyse og forslag til nytt plankart på et begrenset tomteareal, og fasader av ett bygg.
 2. Forprosjekter i byggesaker som omhandler prisberegninger av bygg, vurdering av reguleringsplan opp mot bygget og eventuelle dispensasjoner, framlegging av ny situasjonsplan og vurdering av om ønskede løsninger er i tråd med Teknisk forskrift 2017:
  Veiledende grunnpris: 29.900 eks mva.

Disse dokumentene kan brukes i oppstartsmøte med kommuner. Prisene er veiledende ut fra mellomstore prosjekter.

Vi gir 2 timers gratis veiledning innledningsvis. Timepris for arbeidet er kr 990 eks mva dersom noen ønsker timebasert arbeid.

Vi har gode tilbud på arkitekttegnede elementbygg i Norge, produsert i Latvia, og satt opp av topp håndverkere fra begge land. Kurt Nilsens hytte «Gitaren» er produsert og satt opp av BYKO-lat.

Nøkkelferdig bygg

Pris-setting for et nøkkelferdig elementbygg baseres på dette:

 • Forberedelser
 • Midlertidige bygg
 • Bygge-brakker
 • Gravetillatelse omsøkes i kommunen
 • Strømmåler bestilles

Byggeprosess

 • Arbeidstegninger
 • Igangsettingstegningene endrer status til arbeidstegning og distribueres på byggeplass og til produsent når alle parter er enige om utforming.
 • Prosjekteringsmøter
 • Møte på tomten med prosjektleder og tømrere med flere fagfolk og håndverkere.
 • Internkontroll og KS-system.
 • Gjennomgang av KS-systemet og utfylling av pålagt KS-system i form av sjekklister og kontrolldokumenter.
 • Det beregnes en gjennomgang til status som arbeidstegninger
 • Bestilling av elementbygg
 • Elementbygg produseres
 • Transport av elementbygg
 • Import av elementbygg

Forberedelser byggeplass

Bestilling av:

 • Gravemaskin
 • Overdekking av materialer
 • Presenning, boligbrakker, avfallscontainere
 • Kran, lift, settes opp
 • Stilas klargjøres
 • Strøm byggeplass legges fram
 • Vann og kloakk til boligbrakke
 • Bygging av såle eller kjeller
 • Gravearbeider utføres
 • Fundamentering
 • Støttemurer settes opp
 • Vannledning legges fram
 • Drenering gjennomføres
 • Strømføringer i grunn gjøres klart.

Elementleveranse

 • Leveres med semitrailer på byggeplass.
 • Elementer monteres under påsyn av ansvarlig entreprenør
 • Materialer sårbare for fukt lagres forsvarlig og tildekkes
 • Fasadekledning, taktetting og innvendige arbeider
 • Fasadekledning monteres / bygges under påsyn av ansvarlig entreprenør.
 • Strøm trekkes og sikringsskap, brytere, støpsler monteres.
 • Vann og avløp ordnes
 • Innvendige platearbeider utføres
 • Sparkling og maling gjøres
 • Flis-legging utføres
 • Ytre tak-dekke legges

Overtagelse

Gjennomgang av elementbygg med byggherre for påpeking av eventuelle mangler.

Utbedring før utbetaling av gjenstående honorar for elementbygget.

Overlevering av FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).

Midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest.

Ett-års befaring av elementbygget

Avklaring av feil som måtte ha oppstått etter overtakelse av elementbygget ved ansvarlig entreprenør.

Vil du ta kontakt vedrørende reguleringsplan, byggesøknad, elementbygg:

 

Bygg-Kjøp (Facebook)

AS Byggenettverket (Facebook)

Bruk: mobil-tlf. nr:  +47 41 47 88 267

E-post adresse:  magne@plansak.no

PLANSAK AS på 180.no

PLANSAK AS på Anbudstorget. Bestill oppdrag! 

Magne Å. Kjelstad – Linked In

Ta gjerne kontakt:
tlf 41 47 88 26
e-post: magne@plansak.no

ElementbyggSynfaring_Kvitfjell_Gammelseter__sen_og_Hestknappen_25_Juni_2008_156Kvitfjell_synfaring_Magne_28112008_005