FASADE OG BRUKSENDRING AV VERNET HUS

Innledende søknadsnotat ST. OLAVS GATE 93 HAMAR – KORRIGERT FORESPØRSEL OM UTTALELSE I F M SØKNAD OM FASADEENDRING OG BRUKSENDRING E 2 Etasje ny E A20-02 Plan 1. Etasje E A20-03 Plan 2. Etasje E A20-04 Plan 1. Etasje Ny E A30 Snitt E A40 Fasader reviderte siste gjeldende pr.06.05.2021 E A72-101 3D Ny_Gammel E…