Rammesøknad Ellingsrudveien 5B

Søknad om rammetillatelse Søknad om avkjørselsløyve Situasjonsplan Opplysninger gitt i nabovarsel Fasade Nord og Vest Fasade Sør og Øst Snitt A og B Utenomhusplan Gjennomføringsplan Boligspesifikasjon i Matrikkelen Følgebrev Vedlegg: Søknad om dispensasjon 12 ukers behandlingstid i Oslo kommune v/PBE